เกี่ยวกับกรุงเทพและประเทศไทย

ประเทศไทยแปลว่า ”ดินแดนแห่งอิสระเสรี” และหลายคนบรรยายประเทศไทยว่า ”ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของผืนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยพื้นที่ 514,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 63 ล้านคนประมาณไว้เมื่อกลางปี 2545 ประมาณ 92% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็นพื้นที่หลัก 4 ส่วน ภูเขาภาคเหนือ พื้นที่เกษตรกรรมภาคกลาง ที่ราบสูงกึ่งแห้งแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาบสมุทรทางตอนใต้ที่โดดเด่นด้วยชายหาดและเกาะอันงดงาม

อากาศค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส มีสามฤดู ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่งฝนที่ตกติดต่อแต่ละครั้งไม่ค่อยจะเกินสองถึงสามชั่วโมง

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เมืองที่ผสมผสานระหว่างประเพณีโบราณกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อันหลากหลาย สามารถเดินทางมาโดยสายการบินหลักของโลกมากกว่า 80 สายการบินจากเมืองหลักต่างๆทั่วโลก และมีห้องพักชนิดหรูหรา ชั้นดี และแบบมาตรฐาน กว่า 70,000 ห้อง ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ในเมืองใหญ่ๆมีผู้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.tourismthailand.org

Arrival Airport Enhancement

To give ANDTEX 2019’s exhibitors, delegates, and visitors maximum convenience upon your arrival at Bangkok Suvarnabhumi Airport, our official travel agent, Stream Events Asia Ltd is providing the airport pick-up service (charged). If you need this service, please contact: Mr. Charlie Thienmongkol, Email: charlie@streameventsasia.com, M: 081 695 4445.