เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมงาน

ภาพรวมของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วย 11 ประเทศ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งรวมแล้วมีจำนวนประชากรในภูมิภาคทั้งสิ้นกว่า 640 ล้านคน ในทุกๆปี มีเด็กเกิดใหม่มากกว่า 10 ล้าน มีประชากรเพศหญิงสูงถึง 300 ล้านคน และมีผู้สูงอายุและคนชรากว่า 40 ล้านคน

กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประเภทสปันเลซ นอนวูฟเวน (Spunlace Nonwoven) ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผ้านอนวูฟเวน เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต และวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก สำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อที่ใช้แล้วทิ้ง จำเป็นต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้น ตลาดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้จึงมีขนาดมหาศาล เต็มไปด้วยโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาธุรกิจใหม่

เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมงาน แอนด์เทกซ์ 2019

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าของธุรกิจ เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา ผู้จัดการสำนักงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม ฝ่ายขายและการตลาด

ภาคส่วนอุตสาหกรรมขององค์กร

  • ด้านการแพทย์และศัลยกรรม
  • สุขอนามัยและสภาวะแวดล้อมของบ้าน สำนักงาน/สถานที่ทำงาน
  • ผลิตภัณฑ์ซึมซับชนิดปลอดเชื้อ
  • แผ่นเช็ดทำความสะอาด
  • ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวกรองนอนวูฟเวน
  • ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ
  • ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
  • ผู้แปรรูป ขึ้นรูป