เกี่ยวกับกรุงเทพและประเทศไทย

ประเทศไทยแปลว่า ”ดินแดนแห่งอิสระเสรี” และหลายคนบรรยายประเทศไทยว่า ”ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของผืนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยพื้นที่ 514,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 63 ล้านคนประมาณไว้เมื่อกลางปี 2545 ประมาณ 92% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็นพื้นที่หลัก 4 ส่วน ภูเขาภาคเหนือ พื้นที่เกษตรกรรมภาคกลาง ที่ราบสูงกึ่งแห้งแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาบสมุทรทางตอนใต้ที่โดดเด่นด้วยชายหาดและเกาะอันงดงาม

อากาศค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส มีสามฤดู ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่งฝนที่ตกติดต่อแต่ละครั้งไม่ค่อยจะเกินสองถึงสามชั่วโมง

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เมืองที่ผสมผสานระหว่างประเพณีโบราณกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อันหลากหลาย สามารถเดินทางมาโดยสายการบินหลักของโลกมากกว่า 80 สายการบินจากเมืองหลักต่างๆทั่วโลก และมีห้องพักชนิดหรูหรา ชั้นดี และแบบมาตรฐาน กว่า 70,000 ห้อง ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ในเมืองใหญ่ๆมีผู้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.tourismthailand.org