รูปแบบคูหาแสดงสินค้า

EXHIBIT SPACE APPLICATION

รูปแบบที่ 1 พื้นที่เปล่า

395 เหรียญสหรัฐต่อตรม. (ขั้นต่ำ 18 ตรม.)

รูปแบบที่ 2 คูหามาตรฐาน

465 เหรียญสหรัฐต่อตรม. (ขั้นต่ำ 9 ตรม.)
รวม

 • พื้นที่จัดแสดงสินค้า
 • ผนัง
 • พรม
 • เก้าอี้ 2 ตัว
 • ไฟสปอตไลท์ 2 ดวง
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 เคาน์เตอร์
 • ถังขยะ 1 ถัง
 • ปลั๊กไฟ 500 วัตต์/200 โวลท์ เฟสเดียว 1 ปลั๊ก
 • ป้ายชื่อบริษัทสีเดียว พร้อมระบุชื่อบริษัทและเลขที่คูหา

รูปแบบที่ 3 Upgraded Package Booth

499 เหรียญสหรัฐต่อตรม. (ขั้นต่ำ 9 ตรม.)
รวม

 • พื้นที่จัดแสดงสินค้า
 • ผนัง
 • พรม
 • เก้าอี้ 4 ตัว
 • ไฟสปอตไลท์ 2 ดวง
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 เคาน์เตอร์
 • ถังขยะ 1 ถัง
 • ปลั๊กไฟ 500 วัตต์/200 โวลท์ เฟสเดียว 1 ปลั๊ก
 • โต๊ะสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 ตัว
 • ป้ายชื่อบริษัทสีเดียว ระบุชื่อบริษัท เลขที่คูหาและโลโก้บริษัท